Reeducació Postural Global

La RPG Reeducació Postural Global és un innovador mètode científic d´avaluació i tractament per a les alteracions del sistema musculoesquelètic, desenvolupat per el fisioterapeuta francès Philippe E. Souchard, i introduït a Espanya fa uns 30 anys.
Philippe E. Souchard, creador del mètode, ha publicat 17 llibres en francès i traduïts a múltiples idiomes. Ensenya el seu mètode a França, Espanya, Itàlia, Bèlgica, Portugal, Canadà, Brasil, Argentina, i en l´actualitat són uns 25.000 els fisioterapeutes de tot el món formats en aquest mètode.

philippe_aa

És un mètode de teràpia manual suau, progressiu i actiu que pot ser aplicat a qualsevol edat respectant les possibilitats de cada persona.
Es fonamenta en l´anàlisi, estudi i observació de l´anatomia, la fisiologia i la funció de l´ésser humà, i per consegüent de com emmalalteix.

Actua amb total respecte des de la individualitat de cada persona per a dissenyar un tractament global que partint del símptoma, busqui i resolgui les causes que l´han provocat.
Tracta a la persona com un tot, de forma global donant-li un paper actiu en el seu propi procés de recuperació i restauració.

LA RPG ÉS UN SISTEMA ESSENCIALMENT PREVENTIU I TAMBÉ CURATIU QUE RESTABLEIX L’ HARMONIA DE LA PERSONA

RAONS PER PRACTICAR LA REEDUCACIÓ POSTURAL GLOBAL?

Simplement amb el pas del temps i el tipus de vida que en moltes ocasions portem, anem acumulant tensions, perdent elasticitat i ens anem encongint i deformant. Tot això s´agreuja en cas d´existir algun factor afegit: lesió, accident, malaltia,etc.

Amb el tractament de RPG la persona participa en la seva pròpia recuperació, guiada en tot moment pel professional en Reeducació Postural Global O RPGista.

El tenir cura de les articulacions, l´atenció constant a la respiració i el treball respectuós de la musculatura, fan de la RPG un meravellós i eficaç mètode de fisioteràpia amb un gran efecte de benestar, vitalitat i d´augment de qualitat de vida de la persona.

Mans 008

QUÈ PRETEN LA RPG?

Retrobar progressivament una bona morfologia i una bona funció biomecànica que repercutiran en tot el benestar de l´individu.
Normalitzar i millorar l´organització de la persona respecte a la força de la gravetat, en relació a les afeccions, dificultats, lesions i molèsties que l´afecten al llarg de la vida.

 

 

PRINCIPIS DE BASE DE LA RPG:

 • Els MÚSCULS S’ORGANITZEN EN FORMA DE CADENES.No existeix acció muscular aïllada, el cos organitza els seus gestos i els seus moviments a través de cadenes funcionals compostes per una sèrie de músculs i les articulacions que ells mobilitzen. Quan algun component de la cadena falla, tota ella es veu afectada  podent aflorar els símptomes a qualsevol lloc, per això s’ha de tractar tota la cadena funcional corregint tots els seus components a l’hora.
 • Els MÚSCULS ESTÀTICS I ELS DINÀMICS.La RPG diferencia entre músculs estàtics i músculs dinàmics. Els dinàmics poden perdre eficàcia quan estan atrofiats o tenen poc to; mentre que els estàtics perden eficàcia quan estan rígids, escurçats o amb un to excessiu. Exercitant uns, i sobretot allargant altres, s’aconsegueix guanyar elasticitat, recuperar el to muscular adequat, i eliminar les tensions innecessàries.
 • La GRAVETAT I L’ACCIÓ MUSCULAR COMPRIMEIXEN LES ARTICULACIONS.Les articulacions i els discos intervertebrals no solament suporten el pes del cos sinó que, a més, serveixen de punt de suport perquè els músculs puguin exercir les seves accions, tant per mantenir-nos dreçats (organitzant-nos contra la gravetat), com per a realitzar els moviments. L’enfortiment excessiu o inadequat de la musculatura contribueix a la desalineació i la compressió articular que constitueix el germen de moltes molèsties.

Serà fonamental en el tractament d’una articulació dolorosa, alleugerir la seva pressió descomprimint-la i a més a més, estirar tota la musculatura que l’envolta i que al llarg del temps l’ha mantingut en una posició inadequada o amb excessiva tensió.

Aquest és un altre dels objectius principals de la RPG: recuperar l’espai articular normal per mitjà de l’estirament global suau i progressiu.

 • Un aspecte fonamental per la RPG és la RESPIRACIÓ. Qualsevol alteració en el cos, en la ment o en les emocions provoca immediatament una alteració en la respiració; i a la inversa, la respiració repercuteix també tant en la forma i funcionament del cos com en els aspectes emocionals i mentals de la persona. Per tant, és important preservar una bona funció respiratòria, sense bloquejos ni tensions que puguin influir negativament en la resta de funcions de la persona. Durant el tractament de RPG es presta constant atenció a la respiració, flexibilitzant el tòrax i relaxant la musculatura inspiratòria, que en la majoria de les ocasions, es troba molt tensa.

QUÈ ACONSEGUIM PRACTICANT LA RPG?

 • Retornar la flexibilitat muscular
 • Recuperar la correcta alineació de les estructures
 • Restablir la funció
 • Reduir i/o eliminar el dolor
 • Augmentar la vitalitat, el benestar i la qualitat de vida

LA SESSIÓ

PROPOSTA ORIGINA: l’originalitat de la RPG resideix en la forma d’abordar la persona des del seu aspecte d’INDIVIDUALITAT, CAUSALITAT I GLOBALITAT

 • INDIVIDUALITAT és l’acostament respectuós a cada persona com un únic ésser que manifesta la seva organització postural i cinestèsica diferent, i per tant amb necessitats específiques i individuals.
 • CAUSALITAT com la manera de buscar la possible causa que va originar el símptoma i revertir-la.
 • GLOBALITAT entesa com la interrelació funcional del sistema musculesquelètic. Un problema a qualsevol part del sistema afecta al conjunt, per la qual cosa no podem tractar només una part sinó que hem de ser capaços de modificar tot allò relacionat amb el problema.

Aquestes bases es desenvolupen a través de les POSTURES DE TRACTAMENT DE LA RPG, originals i específiques del mètode, entenent  el cos a partir del concepte de Cadenes Musculars Tòniques i la seva interrelació APONEURÒTICA.

Talls 002

COM ÉS UN TRACTAMENT DE RPG?

El tractament consisteix en la realització d’una sèrie d’exercicis d’estirament global que van evolucionant des d’una posició inicial de partida (gairebé sense tensió cap a una posició final de progressiu estirament. Aquesta posició final dependrà de cada persona.

A aquests exercicis els anomenem POSTURES i són realitzades de forma activa per la persona, guiada en tot moment per el terapeuta. Algunes d’aquestes postures de treball es realitzen sobre la llitera o en el terre, tombat en decúbit o assegut, i d’altres es realitzen dempeus.

Durant la sessió, l’única eina usada pel terapeuta són les seves mans, allargant els teixits, reduint les tensions, cuidant les articulacions, reduint les molèsties i creant nous esquemes motors en el cos del pacient.

La persona participa activament a través de la respiració, la realització de suaus contraccions musculars i el manteniment de les correccions.

El diàleg entre el terapeuta i la persona és constant al llarg de tota la sessió.

Les sessions són individuals i es realitzen un cop per setmana ( dos cops per setmana en casos aguts) observant- se ja milloria de de les primeres sessions.

http://www.rpg.org.es/