Reeducación Postural Global

Reeducación Postural Global

Una buena recuperación funcional y armónica, solo tiene valor en el interior de un contexto global.

La Reeducació Postural Global (RPG) es un innovador mètode científic d’avaluació, diagnòstic i tractament global de les alteracions del sistema neuromusculesquelètic, creat per Philippe E. Souchard, i que té una àmplia actuació dins del marc de la fisioteràpia.

La Reeducació Postural Global (RPG) es fonamenta en l’anàlisi minuciós, estudi i observació de l’anatomia, la fisiologia i la manera en que emmalalteix l’ésser humà. Actua amb total respecte des de la individualitat de cada persona per dissenyar un tractament global que, partint dels símptomes que presenta, busqui i resolgui les causes que l’han provocat. La RPG tracta a la persona com un tot, de forma global i simultàniament, al temps que s’atorga a la persona un paper actiu i protagonista en la seva recuperació, la qual cosa permet que el resultat sigui més eficaç i durador. La RPG és un tractament essencialment preventiu, i no només curatiu, ja que restableix la nova harmonia en la persona.

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *